Přihlásit se Přihlásit se přes Facebook

Zapomenuté heslo

Nemáte účet? Registrujte se

Vytvořit nový účet uLékaře.cz

Připojte se do komunity uLékaře.cz a získejte přístup k historii všech svých dotazů a odpovědí.
Již máte účet? Přihlaste se zde

Máte Facebook? Ušetřete si čas a jednoduše se přihlaste skrz něj.

Přihlásit se přes Facebook
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Chcete se přihlásit? Přihlaste se zde
Nemáte účet? Registrujte se

Zásady zpracování osobních údajů

1. Správce

Správce osobních údajů:

uLékaře.cz, s.r.o.
Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9
IČO 05341051 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 262183, (dále také jen „Správce“)                                                                                                                                                                        

Správce je provozovatelem webové stránky www.ulekare.cz a mobilní aplikace uLékaře.cz. V rámci těchto služeb provozuje online lékařskou poradnu (Poradna uLékaře.cz), službu Objednání k lékaři a další služby, například specializované poradny a podpůrné aktivity, jakož i další služby, jejichž přehled je k nalezení na stránkách www.uLékaře.cz.

2. Právní rámec ochrany osobních údajů

Při provozování svých služeb Správce postupuje v souladu s nařízením č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („nařízení GDPR“) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Správce osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob – uživatelů služeb Správce, dále také jen „Uživatelé“) zpracovává zejména na základě smlouvy (objednávky subjektu údajů, který je uživatelem služeb Správce), oprávněného zájmu či uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Správce tak zpracovává osobní údaje uživatelů sdělené mu zejména v souvislosti s registrací do jeho služeb vč. osobních údajů, které uživatel správci přímo sdělí za účelem čerpání služeb poskytovaných Správcem.

3. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány

Správce zpracovává osobní údaje sdělené mu uživateli při registraci do poskytovaných služeb či v rámci využití služeb Správce, je-li to pro poskytnutí služby potřebné. Vzhledem k tomu, že se Správce specializuje na poskytování služeb prostřednictví specializovaných online poraden a k tomu přidružených služeb, Správce obvykle na základě nezbytnosti pro řádné poskytnutí svých služeb zpracovává sdělené zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu svých uživatelů.

Zpracovávané údaje:
Jméno a příjmení subjektů údajů
Rok narození subjektů údajů
Bydliště (obvykle pouze PSČ)
Kontaktní údaje (telefon, email)
Číslo pojištěnce zdravotní pojišťovny v případě, že je to pro poskytnutí konkrétní služby nezbytné
Zvláštní kategorii osobních údajů o zdravotním stavu, je-li to pro poskytnutí konkrétní služby nezbytné

4. Délka uchování osobních údajů

Správce údaje uchovává na období, které uživatel odsouhlasí v udělovaném souhlasu, obvykle 10 let od posledního využití služby v případě registrací do služeb Správce. V případě odvolání uděleného souhlasu jsou osobní údaje uživatele, který svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolal, odstraněny bez zbytečné časové prodlevy po obdržení takového vyjádření vůle uživatele.

5. Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů o zdravotním stavu

Správce výslovně sděluje, že zpracovává zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu, tak, jak je sám subjekt údajů sdělí v pokládaném dotazu v online poradnách provozovaných Správcem, a to za účelem:

 • vypracování odpovědi lékaře či odborníka ve zdravotnictví v rámci internetové Poradny uLékaře.cz nebo v jiných specializovaných poradnách.
 • předání vhodným zdravotnickým zařízením za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci zdravotního stavu subjektu údajů, pokud o takovouto službu projeví subjekt údajů zájem v případě využití služby Poradna uLékaře.cz;
 • předání ošetřujícímu lékaři za účelem dalších konzultací či spolupráce ve věci zdravotního stavu subjektu údajů, pokud o takovouto službu projeví subjekt údajů zájem;
 • předání poskytovateli zdravotních služeb za účelem poskytnutí konzultací či jiných požadovaných zdravotních služeb vedoucích k vystavení elektronického receptu, v rámci služby eRecept, přičemž poskytovatelem této služby je externí partner, ve službě označený;

to vše vždy po udělení výslovného souhlasu subjektů údajů. Tedy, subjekty údajů vždy předem výslovně souhlasí s tím, že Správce poskytnuté osobní údaje, vč. údajů zvláštní kategorie týkající se zdravotního stavu, zpracovává a dále poskytuje v rámci spolupráce lékařům a zdravotnickým zařízením a spolupracujícím odborníkům.

Správce upozorňuje, že v případě, budou-li mu ze strany uživatelů sděleny nežádoucí účinky v souvislosti s medikací či účinky léků, oznámí správce tuto skutečnost, pokud k takovémuto postupu obdrží od uživatele předchozí souhlas či pokud uživatel takovýto souhlas udělí při užití poradny lékaře či pokud takováto povinnost Správci vyplývá z právních předpisů či závazkových vztahů.

6. Práva subjektů údajů

Správce výslovně upozorňuje své uživatele jako subjekty údajů na jejich práva související se zpracováním dle výše zmíněných právních předpisů, a to jak ve vztahu k osobním údajům, tak i ke zvláštní kategorii osobních údajů, zejména pak:

 • s právem na přístup ke svým osobním údajům
 • s právem na informování o zpracování osobních údajů
 • s právem na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezením zpracování
 • s právem vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • s právem kdykoliv souhlas se zpracováním odvolat
 • s právem podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (více informací na webových stránkách Úřadu: www.uoou.cz),

případně další práva, která v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů dle nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů či dle dalších příslušných právních předpisů náleží.

7. Způsoby zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány pouze v rozsahu, ve kterém byly uživatelem Správci poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely.

Správce provádí s osobními údaji následující úkony: ukládá je do databáze uživatelů, upravuje je v případě, že si uživatelé dožádají doplnění nebo úpravy, vyhledává je v rámci své databáze, třídí je dle jednotlivých kritérií pro dotazy poradny a likviduje je po uplynutí shora uvedené lhůty pro zpracování nebo po odvolání souhlasu subjekty údajů.

Správce subjekty údajů informuje, že za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění povinností a požadovaných služeb je telefonická komunikace s uživateli monitorována.

Správce uživatele v podmínkách služby Poradna uLékaře.cz výslovně upozorňuje na skutečnost, že s ohledem na charakter služby pokládané dotazy, které mohou obsahovat zvláštní kategorii osobních údajů o zdravotním stavu uživatelů, slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Správce vyhrazuje právo zveřejňovat dotazy a odpovědi Poradny uLékaře.cz, ovšem vždy pseudonymizované. Z tohoto důvodu Správce upozorňuje a žádá uživatele, aby v dotazech poskytovali pouze takové informace, které má Správce právo v souladu s podmínkami služby Poradna uLékaře.cz zveřejnit. Jakékoliv jiné osobní údaje v rámci jiných služeb Správce zveřejňovány nejsou.

Využije-li subjekt údajů funkcionalitu „pozvánka pro rodinu“, v rámci které uvede na základě oprávněného zájmu kontaktní údaje osob, které s ním sdílí funkcionality poskytovaných služeb, Správce zajistí, že v rámci této funkcionality nemá subjekt údajů přístup k obsahu využití služeb dalších osob, které spolu s ním využívají funkcionalitu „pozvánky pro rodinu“.

8. Zpracovatelé

Správce pro některé své činnosti využívá zpracovatele, kdy Správce poskytuje ke zpracování osobní údaje subjektů údajů výlučně zpracovatelům, se kterými je ve smluvním vztahu a kteří se zavázali k ochraně zpracovávaných osobních údajů s maximální pečlivostí v rámci standardů stanovených nařízením GDPR.

Správce údaje poskytuje pouze zpracovatelům z řad zdravotnických zařízení nebo odborníkům zpracovávajícím výslovně položené dotazy, a to vždy jen na základě platného právního důvodu, například souhlasu subjektu údajů, oprávněného zájmu apod.

Přehled zpracovatelů Poradny uLékaře.cz: https://www.ulekare.cz/nasi-lekari

V případě, přeje-li si uživatel předat své osobní údaje zdravotnickému zařízení za účelem vyřešení jeho zdravotního problému, je na takovouto skutečnost předem vždy dotázán a předání jeho kontaktních údajů vč. informace o zdravotním problému, který si přeje uživatel se zdravotnickým zařízením řešit, se děje po jeho výslovném odsouhlasení.

Správce pro některé své činnosti využívá zpracovatele, kdy Správce poskytuje ke zpracování osobní údaje subjektů údajů výlučně zpracovatelům, se kterými je ve smluvním vztahu a kteří se zavázali k ochraně zpracovávaných osobních údajů s maximální pečlivostí v rámci standardů stanovených nařízením GDPR. Jedná se zejména o poskytovatele hostingu a dalších serverových služeb, využití emailového nástroje pro rozesílání newsletterů odběratelům takovýchto služeb. Správce zvolil své zpracovatele tak, by při jeho činnosti nedocházelo k předávání dat Správce mimo území Evropské unie.

Ve vztahu ke službě eRecept je společnost uLékaře.cz, s.r.o., v postavení zpracovatele osobních údajů a z toho důvodu jsou subjekty údajů v případě využití této služby vyzvání k udělení souhlasů či jiných titulů ke zpracování osobních údajů přímo poskytovateli elektronického receptu, jakož i další vyžadované dokumentace pro poskytnutí požadovaného plnění.

9. Technologie

Osobní údaje, jakož i další informace a data stránek uLékaře.cz jsou chráněny pomocí aktuálně platných technologických postupů, vycházejících z doporučovaných standardů pro zabezpečení dat proti jejich odcizení, zneužití či jinému nežádoucímu nakládání s nimi. Ochrana osobních údajů našich uživatelů je pro Správce zásadní a této problematice věnuje patřičnou pozornost, z uvedeného důvodu pro poskytování služeb volí nejnovější technologická řešení zajišťující vysokou míru úrovně ochrany dat Správce, a to vč. osobních údajů.

10. Další informace

Správce při provozu stránek uLékaře.cz a dalších služeb, které se k těmto stránkám vážou, využívá cookies. Informace o použití cookies naleznete v odkazu v patičce stránek www.ulekare.cz.

11. Kontaktní údaje ve věci zpracování a ochrany osobních údajů

Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit se na Správce, a to na jeho kontaktní údaje uvedené na stránkách www.ulekare.cz nebo také pro tyto účely zřízenou zvláštní emailovou adresu osobniudaje@ulekare.cz

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Mária Chvajová Staňková, kontaktní email: stankova@stankovapartneri.cz. V případě dotazů na zpracování a ochranu osobních údajů můžete pověřence rovněž kontaktovat.